Realizowałem też oczywiście wiele innych projektów, których z wielu powodów nie zamieściłem jako osobnych bytów. Część z nich jest jednak na tyle ciekawa, że warto zamieścić chociaż kilka ich zdjęć. Niewiele tych zdjęć, ale lepszy rydz niż nic.