Hog-Art to system, który zbudowałem dla potrzeb mojej pracy dyplomowej. Wyjątkowo nie jest to ani gra, ani typowa aplikacja. Jest to po prostu system.

System ten oferuje przeprowadzanie tzw. testów adaptacyjnych tj. testów komputerowych, które same dopasowują się poziomem trudności do wiedzy egzaminowanego.

Podejścia tego nie należy mylić ze zwykłym e-learning, które jest po prostu przeniesieniem testów pisemnych na komputer. Tutaj naszym sojusznikiem jest tzw. teoria wyniku zadania (item response theory), a jest to potężny sojusznik.

Dzięki temu podejściu możliwe jest znacznie dokładniejsze oszacowanie umiejętności danej osoby + test trwa znacznie krócej!
W przypadku mojej pracy test jest krótszy o prawie 50%. Ważne jest, że prowadzący zajęcia jest zwolniony z konieczności sprawdzania prac. Tym zajmuje się komputer, a egzaminowany natychmiast dowiaduje się o uzyskanym przez siebie wyniku.

Ciekawostki związane z systemem:

- Średnia długość testu adaptacyjnego wyniosła 11 pytań. Żeby uzyskać taką samą dokładność końcowej "oceny" w teście pisemnym należałoby rozwiązać aż 20 pytań! Jest to udowodnione matematycznie. Uzyskujemy zatem spory zysk czasowy w przeliczeniu na każdą osobę.

- 76% badanych wolałoby rozwiązywać taki test, zamiast zwykłego testu papierowego.

- Aż 42% ludzi uznało, że test adaptacyjny jest mniej stresujący. Jest to bardzo ważne kryterium przyjętej formy testu! Zestresowany człowiek myli się więcej, a nie o to chodzi podczas pomiaru jego wiedzy.